Bo Larsson

Ritva Rosenbäck

Bo har arbetat med Lean
sedan 1998. Som anställd har han under
15 år arbetat som fabriks- och
produktionschef.
Bo är en entreprenör i själen och har
många idéer. Han har en drivkraft att
tillsammans med sina kunder testa och
utveckla verksamheten och har därigenom
bidragit i många tillverkande företags
tillväxt- och utvecklingsresor.
- Jag kan bara konstaterat att det är
människorna som skapar de vinnande
processerna. Man kan aldrig
köpa sig framgång i form av teknik, avslutar
Bo.

Ritva Rosenbäck är civilingenjör och har en internationell certifiering i produktionslogistik (CPIM). Hon har under tjugo år arbetat inom industrin, främst produktionsnära som chef eller projektledare. De senaste åren har hon använt sina erfarenheter för att praktiskt implementera produktionsstyrning inom sjukvården.

Sen november 2020 har jag doktorerat inom logistik på Högskolan Väst i Trollhättan. Forskningen handlar om hur man byggde upp kapaciteten till COVID-19 patienterna och då framförallt vilket ledarskap som behövdes för att kunna förändra produktionen.

Peter Svensson

Lars Danielsson

Peter har mer än 30 års erfarenhet i
ledande chefsbefattningar i
nordisk livsmedelsindustri, länsstyrelse
och affärsdrivande statlig verksamhet där Peter har infört bland annat förbättringsarbete inom Lean och
arbetsmiljö.
Peter har varit ansvarig på koncernnivå och för organisationer med 50 - 500 anställda samt för inköp-, produktions- och försäljningsprocesser. Peter är sedan 10 år revisonsledare för ledningssystem bl.a. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, samt ISO 22000. Huvudkompetenser är ledarskap, Lean och arbetsmiljö.

Efter att praktiskt arbetat med Lean i
ledande positioner under 20 år inom
stora internationella bolag i USA,
Schweiz och Sverige startade Lars
Danielsson ett eget bolag 2005 och har
sedan dess arbetat som Lean-coach och
lärare. Genom att koppla verksamhetens utmaningar till ett kontinuerligt förbättringsarbete har Lars hjälpt till att skapa resultat inom både producerade såväl som tjänsteföretag. Lars är även en av översättarna av boken Toyota Kata till svenska.