Gå vår populära kurs ”Framgångsrik verksamhetsutveckling med Lean Kata”!
Syftet med kursen är att ta ert förbättringsarbete till en ny nivå, som gör er rustade för att möta dagens oförutsägbara omvärld.
Som ledare utgör du en viktig förutsättning för att förbättringsarbetet ska hålla på sikt, varför vi särskilt välkomnar företagsledare, förbättringsledare och utvecklingsansvariga, som bidrar genom sitt coachande ledarskap.
Kursen genomförs digitalt via Microsoft Teams i form av fyra halvdagar i juni, där genomgångna teorier kan testas och övas praktiskt mellan kurstillfällena.
Alla kursdeltagare får stöd att förbereda sig innan kursstart, genom att definiera sina kritiska utmaningar.
 
En stor fördel är att kursen varvar teori med praktiska övningar. Som kursdeltagare deltar du aktivt i förbättringsarbetets olika steg och får prova på att prioritera, planera, genomföra, följa upp och reflektera. Efter avslutad kurs har du fått en standardiserad mall för att på egen hand definiera och bryta ned mål samt har en bättre förståelse och erfarenhet för hur ni kan applicera detta i det egna förbättringsarbetet. Ni får även träna på hur ni ställer coachande frågor i verksamheten, för att utveckla och komma framåt i ert förbättringsarbete.

Varje modul består av webpresentationer, som varvas med frågor att reflektera kring tillsammans.Varje modul tar cirka fyra timmar, inklusive samtal och reflektioner i grupp.
Mellan de fyra kurstillfällena får ni möjlighet att testa uppgifter praktiskt i er egen verksamhet.
Alla fyra modulerna ingår i priset och tillhör samma kurs.
Modul 1
• Introduktion till Lean Kata
• Självutvärdering –
Målnedbrytning
(Hoshin Kanri)


Modul 2
• Coachande Ledarskap
• Motivation, vanor &
betenden


Modul 3
• Förbättringsmönster &
experiment


Modul 4
• Måluppföljning –KPI
• Summering, reflektion
• Examen